No Picture

Embargo a debilizm rusofobów

Sierpień 15, 2014 7 5

Kilka uwag na temat okoliczności rosyjskiego embarga na płody rolne. Zaistniała sytuacja jest świadectwem fiaska polskich rusofobów, których inteligencję Rosjanie ocenili na poziomie właściwym.

No Picture

Po co nam Radek Sikorski?

Sierpień 11, 2014 0 17

Walka o unijne stanowisko dla szefa MSZ jest częścią ważniejszej gry: o kształt przyszłej polityki Unii Europejskiej 
– oraz NATO – wobec Moskwy.