Stan realizacji programu obrony powietrznej

Październik 27, 2014 0 8

W dniu 22 października br., podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, przedstawiono informację Ministra Obrony Narodowej na […]

Gwarancje Sojuszu tylko na papierze?

Październik 20, 2014 2 22

W Krakowie odbyła się konferencja „Nowy kształt euroatlantyckiej polityki bezpieczeństwa po szczycie NATO w Walii” zorganizowana przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych.

Kolejne Leopardy dotarły do Polski

Październik 17, 2014 0 4

Na bocznicę kolejową 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu wjechał dziś rano transport z 14 czołgami Leopard 2A5. To kolejna partia sprzętu zakupionego od niemieckiej […]

Litwa tworzy siły szybkiego reagowania

Październik 15, 2014 0 1

Władze wojskowe Litwy zdecydowały o utworzeniu sił szybkiego reagowania, w celu uzyskania zdolności do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom, w tym o charakterze niekonwencjonalnym. Część jednostek osiągnie […]

W czyich rękach bezpieczeństwo RP?

Październik 13, 2014 0 17

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opracowało projekt „ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw”, który miał zawierać prawną interpretację pojęcia […]